הארכת חופשה ללא תשלום ללא הסכמת המעביד

הארכת חופשה ללא תשלום ללא הסכמת המעביד
 

שאלה

אני נמצא בחופשה ללא תשלום ומעוניין להאריך את החופשה בשנה נוספת. המעביד סירב לכך והודיע לי כי במידה ולא אחזור לעבודה יראה אותי כמתפטר. האם רשאי המעביד לנהוג כך?

 

תשובה

כן. סירוב עובד לחזור לעבודה מהחופשה ללא תשלום ללא אישור המעביד מהווה הפרה חמורה של הסכם העבודה והמעביד רשאי לראות מעשה זה כהתפטרות. יצויין כי אף בתקשי"ר נקבע כי "עובד הנעדר ללא רשות תקופה ממושכת מן העבודה מתפטר על ידי כך מהשירות".  

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים