השכר שיש לשלם לעובד בזמן החופשה השנתית

השכר שיש לשלם לעובד בזמן החופשה השנתית

בזמן החופשה זכאי העובד לתשלום השווה לשכרו הרגיל. אם מדובר בעובד במשכורת חודשית, יש לשלם לו את המשכורת שהיה מקבל על אותם ימים. אם מדובר בעובד בשכר יומי, יש לשלם לו מדי יום את השכר היומי הממוצע שלו. על פי כללי החישוב המפורטים בחוק חופשה שנתית. אחדים מרכיבי השכר אינם משולמים בתקופת החופשה. מובן, למשל, שאין צורך לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה למקום העבודה ובחזרה, שהרי אינו מבצע נסיעות אלה בעת חופשתו.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים