קבלת ביטחונות מעובד

שאלה

האם מותר למעביד לדרוש מעובד שרוצה להתקבל למקום עבודה ערבויות לשם הבטחת הישארותו שם בעתיד לאחר קליטתו?

  

תשובה

על פי הנאמר ב"חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב - 2012", נקבע כי אסור למעסיק לדרוש מעובד המעוניין לעבוד אצלו ערבויות כלשהן, וכן אסור לו לממש אותן. במקרה של הפרת הוראות חוק זה, בית הדין לעבודה רשאי להורות על פסיקת פיצויים כראות עיניו, אף ללא הוכחת נזק כלשהו, וכן הוא רשאי לתת צווים (מניעה\צו עשה) לשם הבטחת קיום הוראות החוק.

נקבע גם בחוק כי העובר על הוראותיו צפוי לסנקציות פליליות בדמות קנס כספי גבוה (עד 150,600 ש"ח, בכפוף לחוק העונשין), ואף עונש מאסר בפועל (עד שישה חודשים). החוק מחיל את האחריות לעבירה זו גם על תאגיד, ועל נושאי משרה בו, וקובע סנקציות כספיות בהתאם.

נקבע כי חוק זה רלוונטי הן לגבי מעסיקים בפועל, והן לגבי קבלני כוח אדם.

כמו כן, נקבע כי לא ניתן להתנות על חוק זה, ועובד אינו יכול לוותר על זכותו זו. בנוסף, החוק חל רטרואקטיבית גם על הפרות שנעשו לפני חיקוקו של חוק זה.

החוק הנ"ל הוא חדש יחסית ואין בנמצא עדיין פסיקה מרובה לגביו. ניתן לציין את פס"ד טטיאנה אמפילוגוב נ' ניוקום תקשורת בע"מ בתור אחד המקומות הבודדים בהם נדונה סוגיית השימוש בחוק הנ"ל. 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים