הזכות לשבת במהלך העבודה

  • הדפסה

"חוק הזכות לעבודה בישיבה, תשס"ז - 2007", או כפי שהוא מוכר לציבור בכינוי "חוק הקופאיות", נועד לשפר את התנאים הסוציאליים ולהיטיב את מצבה של האוכלוסייה החלשה העובדת בחברה.

 

על-פי חוק זה, מעביד חייב לספק לעובד שלו מקום ישיבה במהלך העבודה, ואסור לו למנוע ממנו את הישיבה עליו, כל זאת אם לא הוכח מעבר לכל ספק כי לא ניתן לבצע את העבודה בישיבה. קיימת הגדרה בחוק לאופן ולצורה בה אמורה להיות מיושמת חובה של של מתן אפשרות מנוחה וישיבה במהלך שעות העבודה.

במקרה של הפרת הוראות חוק זה, רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים אף ללא הוכחת נזק, בשיעור שנראה לו לנכון, וכן לתת צווים (עשה\מניעה) לשם תיקון ההפרה.

נקבע כי בית הדין לעבודה רשאי לחייב את המעסיק המפר בפיצויים עד לסך של 20,000 ש"ח, אולם במקרים מסויימים, רשאי בית הדין לקבוע פיצויים לדוגמה  עד לסך של 200,000 ש"ח, תלוי כמובן בחומרת ההפרה ובנסיבותיה. יש לציין כי חוק זה בא במידת הצורך כסעד נוסף לעובד בתביעה כנגד המעסיק, ואיננו בא כתחליף כלשהו (למעט בנושא של תובענות ייצוגיות) - הוא מוסיף על כל זכות הקיימת לו מכוח חוק או הטבה מכוח הסכם כלשהו, ולא פוחת מהם.

את התביעה לפיצויים בגין מעבר על הוראות חוק זה, רשאי להגיש העובד עצמו, ארגון עובדים יציג מטעם מקום העבודה, או ארגון העוסק בזכויות בעבודה.

נקבע גם כי הוראות החוק יחולו גם על מעסיק בפועל, וגם על מעסיק קבלן כוח אדם. כמו כן, ניתן לראות גם במדינה כמעבידה לפי הוראות חוק זה.

בפסיקה בבתי המשפט ניתנו כבר כמה וכמה החלטות לפיצויים בנוגע לאי-קיום הוראות חוק זה. בין היתר ניתן למנות את פס"ד ודים ברודסקי נ' אבטחה מבצעית א.מ.

סקיוריטי בע"מ, שם נפסק למעסיק לשלם לעובד פיצוי על-סך 20,000 ש"ח בגין הפרת הוראות חוק זה, פס"ד ז'אנה בליאסוב נ' ר.ק. מתן שותפות מוגבלת, אשר התרחש

לאחרונה וכבר דנו בו באתר באחד המאמרים, שם נפסק פיצוי על-סך 15,000 ש"ח לעובדת, על-אף העובדה שלא הוכח שהיא לא יכלה לשבת למשך פרקי זמן

קצרים במהלך עבודתה כטבחית, פס"ד רויטל גבאי נ' קרביץ ישראל בע"מ, שם נקבע כי יש לספק לעובדי קופה מקום ישיבה במקום עבודתם הקבוע, ולא באגפים אחרים

במקום העבודה, וכן פס"ד דיזינגוף קלאב בע"מ נ' יעקב זואילי, על גלגוליו השונים, שם נדונה בהרחבה הזכות לישיבה במקום העבודה על היבטיה השונים והמגוונים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn