יחסי עובד מעביד בין מנהלת חשבונות למרכז קהילתי

יחסי עובד מעביד בין מנהלת חשבונות למרכז קהילתי

האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בין מנהלת חשבונות לבין מרכז קהילתי בו עבדה?

שאלה זו עלתה בעע 99/06 מרכז קהילתי אזורי רמת הגולן נ' חנה יפה. באותו מקרה דובר במנהלת חשבונות (חנה יפהר) שהועסקה במרכז הקהילתי אזורי רמת הגולן במעמד של "קבלן עצמאי" החל מחודש ספטמבר 1982. התמורה בגין העסקתה שולמה על ידי המרכז הקהילתי תמורת חשבונית מס שהנפיקה מנהלת החשבונות.

מנהלת החשבונות  העניקה גם שירותי הנהלת חשבונות למרכז הקהילתי בראש פינה ולמרכז הקהילתי בטובה זנגריה. בנוסף, העניקה שירותי הנהלת חשבונות ללקוח פרטי אחד. חלק הארי של העבודה בוצע במשרדי המרכז הקהילתי, תוך שימוש במחשב ובציוד אחר של המרכז הקהילתי. לעיתים עבדה מנהלת החשבונות  בביתה.

בית הדין הארצי לעבודה אימץ את מסקנת בית הדין האזורי לעבודה כי בין מנהלת החשבונות למרכז הקהילתי מתקיימים יחסי עובד – מעביד: משך תקופת העסקתה של מנהלת החשבונות (1982 - 2000) ; העובדה כי עבודתה של מנהלת החשבונות מהווה חלק אינטגרלי מהמסגרת הארגונית של המרכז הקהילתי ; העובדה כי חלק ניכר מעבודתה של מנהלת החשבונות  בוצע במשרדי המרכז הקהילתי ; העובדה כי העבודה בוצעה באופן אישי על ידי מנהלת החשבונות. כל אלו הובילו למסקנה כי במקרה זה יש להכיר ביחסי עבודה בין הצדדים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים