זכויות עובדים ביום העצמאות וביום הזיכרון

שאלה

אני משתתף ביום הזיכרון בטקס שנערך בבית הקברות שבו קבור קרוב משפחתי. האם היעדרותי מהעבודה היא על חשבוני או על חשבון המעביד?

 

תשובה

בהתאם לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השכי"ג-1963, עובדים שהם הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם.

לפיכך ובהנחה ומדובר באחד מקרובי המשפחה האמורים בחוק, הרי שההיעדרות תהיה על חשבון מעבידך.


 

שאלה

מהו מספר שעות העבודה ביום הזיכרון?

 

תשובה
בחוק יום העצמאות, התש"ט-1949, נקבע כי יום העצמאות הינו "יום שבתון" ולכן דינו של יום הזיכרון כדין ערב חג. לפיכך חלות על עובדים שאינם נמנים על משפחת השכול של חללי מערכות ישראל,  ההוראות הרגילות בדבר מספר שעות עבודה בערב חג כמפורט להלן: במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, בערב החג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות. במקומות עבודה שבהם עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות.  במקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה או הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד יש לנהוג בהתאם להוראה המיטיבה.


 

שאלה
האם מעסיק רשאי לחייב אותי להגיע לעבודה ביום העצמאות?

 

תשובה
במקום עבודה שאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם בחג המעביד אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד ביום  העצמאות.


 

שאלה

אני עובד יומי. האם מגיע לי שכר עבור יום העצמאות, שבו איני עובד?

 

תשובה

בהתאם לצו ההרחבה , עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה ולא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחר החג אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום עבור יום העצמאות למרות שלא עבד בפועל ביום זה.


 

שאלה

מהו השכר שיש לשלם עבור עבודה ביום העצמאות?

 

תשובה

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי במקרה שעובד עבד בשעות המנוחה השבועית/ בחג  חג או בחלק מהן ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה שלא יפחת מ 150% מהשכר הרגיל אלא אם נקבע בחוזה העבודה גמול בשיעור גבוה יותר.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים