שי לחג חייב במס

שאלה

האם על מעביד הנותן שי לעובדיו לרגל החג, לחייב את העובדים בתשלום מס הכנסה בגין השי?

 

תשובה

כן. סעיף 2 לפקודת מס הכנסה קובע, כי "...כל טובת הנאה שניתנו לעובד ממעבידו... והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף...", יש לראות בהם כהכנסה מעבודה. לפיכך שי לחג הניתן לעובד בשגרת יחסי העבודה, יחשב כהכנסה מעבודה בידי העובד ויש לנכות ממנו תשלום מס הכנסה. יש להדגיש כי גם תלושי קנייה לחג הניתנים לעובדים, מהווים טובת הנאה בידי העובד, החייבת במס בידי העובדים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים