עבודה בחג השבועות

חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר העבדת עובד יהודי בחגים ובכלל זה בחג השבועות.

לעובד חודשי לא ינוכה שכר בגין היעדרותו מהעבודה בחג השבועות.

לגבי עובד יומי – במידה והעובד עובד למעלה מ 3 חודשים במקום העבודה , ולא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי העובד לתשלום מלא בעבור חג השבועות.

עובד שעבד בחג השבועות (בין אם על פי היתר ובין אם לא על פי היתר) יש לשלם לו שכר שלא יפחת מ 150% מהשכר הרגיל של העובד.

לגבי עבודה בערב חג השבועות – אין בחוק התייחסות לגובה השכר בערב חג ולפיכך יש לשלם לעובד שכר רגיל.

לגבי מספר שעות העבודה בערב חג: אם מדובר במקום בו עובדים 9 שעות ביום, שישה ימים בשבוע, כי אז אורכו של יום העבודה בערב החג לא יעלה על שבע שעות.

אם מדובר במקום בו עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, כי אז אורכו של יום העבודה בערב החג לא יעלה על 8 שעות.

יצויין כי במקומות עבודה בהם חל צו ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי, ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו אם יום העבודה יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה יהיה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים