תשלום שכר לעובד שנעדר בחג הפסח

שאלה

אני עובד במקום עבודה שלושה ימים קבועים בשבוע (ימים שני, שלישי וחמישי). שכרי משולם לי בהתאם למספר ימי העבודה בפועל בכל חודש.

עקב חג הפסח אאלץ להיעדר מהעבודה בחג ראשון ובשביעי של פסח, האם המעביד מחוייב לשלם לי שכר בגין ימי ההיעדרות?

 

 

תשובה

כן.

צו  ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי  החל על כל העובדים והמעבידים במשק קובע כי  "עובד לאחר 3 חודשי עבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) , אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג השבועות ויום העצמאות)".

צו ההרחבה מבחין בין עובד בשכר (עובד לפי שעות, יומי או לפי תפוקה) לבין עובד במשכורת חודשית.

עובד במשכורת חודשית לא מקבל תשלום נוסף עבור דמי חגים אלא את משכורתו הקבועה. עובד בשכר מקבל תשלום בגין "דמי חגים" בנוסף לשכר הרגיל ובתנאי שעבד באותו מקום עבודה למעלה מ 3 חודשים.

יצויין כי עובד לא יהיה זכאי לדמי חגים עבור יום חג שנפל בשבת היות וההנחה היא העובד לא היה מועסק בשבת ולא לא הפסיד שכר עקב כך.

עובד לא יקבל תשלום עבור יום החג אם נעדר יום לפני ויום אחרי החג , שלא בהסכמת המעביד ולפיכך היעדרויות בהסכמת המעביד כגון חופשה שהמעסיק החליט עליה או מחלה של העובד תזכה את העובד בתשלום עבור החג.

במקרה בו מדובר בעובד בשכר שעובד במסגרת העסקה קבועה , נטל ההוכחה יהיה על המעביד להוכיח כי העובד לא התייצב לעבודה יום לפני החג ויום לאחר החג:   "חזקה על עובד, ועובד יומי בכלל זה, כי הוא מתייצב לעבודתו באופן סדיר, בכל אותם ימים שבהם עליו לעשות כן, אלא אם הייתה לו סיבה להיעדרות. על הטוען ליוצא מן הכלל - במקרה שלפנינו המעבידה - הנטל להוכיח, כי נעדר העובד מעבודתו סמוך ליום החג." (פס"ד מולה נוהד נ' חב' אל-וו בע"מ)

היות ומטרתו צו ההרחבה הינה לפצות עובד שנעדר מהעבודה מפאת יום החג וכתוצאה מכך הפסיד יום עבודה ושכרו פחת באותו חודש, נראה כי אף עובד המועסק מספר ימים קבועים בשבוע (אף אם העובד לא מועסק בכל יום) , יקבל תשלום עבור החג , למרות שנעדר יום לפני החג ויום אחרי החג כיוון שמסגרת העסקה נקבעה על ידי המעביד.

לפיכך תהיה זכאי לתוספת תשלום בגין "ימי חג" בגין 2 חג ראשון של פסח ושביעי של פסח.

יצויין כי בכל מקרה בו קיים הסכם אישי או קיבוצי המעניק תנאים מיטיבים לעובד, יש לנהוג לפי ההוראה המיטיבה עם העובד.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים