פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים

בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה פיטורי עובד צריכים להיות משיקולים עניינים ובתום לב.  במקרה בו יתברר כי פיטורי העובד נעשו בחוסר תום לב ומשיקולים זרים עשוי בית הדין לחייב את המעביד בתשלום נוסף , מעבר לתשלום הפיצויים.

בע"ב 10926/04 ערן שטרן נ' ארגון נכי צה"ל , התובע (ערן שטרן) עבד למעלה מ 9 שנים, בארגון נכי צה"ל כמאמן קבוצת שחייה לנכים.  לטענת התובע פיטוריו נעשו בחוסר תום לב ובשרירות ללא שנערך לו שימוע כדין ולפיכך דרש התובע תבע פיצוי בגין הפסד השתכרות בסך 12 משכורות, לפי משכורתו האחרונה (עלות מעביד), ובנוסף תבע פיצויים בסך 100,000 ₪ בגין עוגמת נפש, כאב וסבל שנגרמו לו, בגין הפגיעה בעתידו המקצועי ובקידומו, ובגין אובדן הזדמנויות.

תחילתה של הפרשה הינה באירועים שאירעו במהלך שהותה של נבחרת ישראל לנכים בקנדה, ובאצבע המאשימה שהופנתה במעמד זה כלפי התובע, כמאמן נבחרת ישראל – כאילו היה מעורב בגניבת כסף משחיין עיוור.

ארגון נכי צה"ל טען כי הסיבה לפיטורי התובע לא הייתה בגלל החשדות נגדו אלא היה זה משבר האמון החריף שפרץ – בעקבות החשדות – בין התובע ובין שחייני קבוצת בית הלוחם, משבר אמון אשר הביא לכך שהמשך העבודה עם התובע הפך לבלתי אפשרי.  בית הדין קבע כי משבר האמון נוצר כתוצאה מכך שהתובע התמודד לבדו הן עם עלילת השווא ועם הניסיון להוכיח את חפותו,  ונחישותו של הנתבע להביא לפיטוריו, בגין "משבר אמון"  בינו ובין השחיינים.

באותו מקרה הוכח כי לפני האירועים והחשד לגניבה לא היו כל בעיות בין המאמן לבין שחייני הקבוצה.

 

חובת תום הלב בפיטורין

בית הדין הדגיש את החשיבות בחובת תום הלב בפיטורין וכי יחסי עבודה הם יחסים מסוג מיוחד, הטומנים בחובם חובה ברורה של הצדדים להם לנהוג זה בזה בהגינות, ביושר, בנאמנות ובתום לב.

כך למשל נקבע ב-ע"ע 300053/96 אסנת ניתאי נ' בית התפוצות על-שם נחום גולדמן ואח', פד"ע לז 311,  "...חובת תום הלב מוגברת כאשר מדובר ביחסי עבודה. מדובר בחוזה יחס – relational contract – המתאפיין על ידי קרבה גדולה בין הצדדים והתמשכות היחסים במשך תקופה ארוכה. על כן דורש עקרון תום הלב נאמנות מוגברת ביחסים בין הצדדים, נאמנות בה כל צד דואג גם לאינטרסים של הצד השני, ולא רק נשמר מלפגוע בהם כפי שהדבר נדרש בחוזה מסחרי רגיל.

על חובה זו עמד הנשיא מ' גולדברג במאמרו 'תום לב במשפט העבודה' (ספר בר-ניב (1987) 139,  143):  'יחסי עובד-מעביד הם 'יחסים חוזיים עליהם חלה חובת קיום בדרך המקובלת ובתום לב' ובדרך כלל נדרש בקיומם של יחסים אלה מעבר לתום הלב לו מצפים בחוזים אחרים, מסחריים.

יחסי עובד-מעביד מחייבים את העובד לנהוג בדרך המתיישבת עם האמון המחוייב מתפקידו, ואת המעביד - בדרך העולה מחובת הדאגה לרווחת העובד... וחובת ההגינות... שני אלה הם אף מעבר לחובת 'קיום בתום לב' שמסעיף 39 לחוק החוזים.... [עקרון תום הלב] הפך ליסוד מוצק בפרשנות וביישום הסכמים קיבוציים וחוזי עבודה אינדיווידואליים, וזאת בשים לב לאופיים המיוחד של היחסים החוזיים במישור הקיבוצי, בין הצדדים ליחסי העבודה, ובמישור האינדיווידואלי, בין מעביד ועובדיו' (ראה גם מאמרי 'עקרון תום הלב במשפט העבודה', ספר ברנזון, כרך שני, 499)".

בית הדין קבע כי הנתבעת פעלה באופן הפוך מהמתבקש – למרות שהתובע הכחיש את כל האשמות נגדו, נטש ארגון נכי צה"ל את התובע לבדו במערכה ולא עשה דבר על מנת לגבותו ולתמוך בו בנסיונו להוכיח את חפותו.

 

גובה הפיצוי

בפס"ד נקבע השיקולים בקביעת גובה הפיצוי יש להביא בחשבון את העובדה שבתובע הוטחו האשמות כבדות- משקל – גניבה משחיין עיוור על-ידי  התובע, שאמור היה להיות איש אמונו; בכך שהנתבע לא עשה דבר וחצי-דבר על מנת לסייע לתובע לנקות את שמו על אף האמון שהביע בו מאחורי הקלעים; בכך שהנתבע לא פעל לגבות את התובע ולתמוך בו באופן פומבי, באוזני שחייני הקבוצה ובכלל; ובכך שהניח לשחייני הקבוצה להאמין כי ייתכן שיש ממש בחשדות לפיהם התובע גנב, על אף שבאוזני התובע הובע אמון מלא בו.

כמו כן שקל בית הדין את העובדה כי התובע פוטר מעבודתו מבלי שנערך לו שימוע. בעניין זה הפנה בית הדין לפסיקת בית הדין הארצי הקובעת כי "זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא הדרה, כלפי המעסיק הפרטי, בה במידה שעומדת היא לו כלפי המעסיק הציבורי וכלפי המעסיק הדו-מהותי" (ע"ע 415/06 דני מלכה נ' שופרסל בע"מ, פסק דין מיום 15.7.07). 

כמו כן נלקח בחשבון  העובדה שהתובע פוטר מעבודתו מבלי שאיש פעל לחקירת החשדות נגדו ולהפרכתם, ומבלי ששמו נוקה, כך שחשדות אלה עודם מרחפים סביבו; את העובדה שהתובע מצא עבודה כמאמן קבוצת שחייה על אף החשדות הללו; וכי התפשר על עבודה חלקית, בשכר נמוך, לאור הנסיבות.

 

בהתאם לשיקולים האמורים לעיל, הנתבעת חוייבה לשלם לתובע פיצוי כולל בסך של  75,000  ₪.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים