התפטרות עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה

סעיף 11(א) לחוק פיצוי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה או עקב נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, זכאי לפיצויי פיטורין (ר' דב"ע מח/155-3 אברהם פנחסי נ' מכלוף שיטרית, עבודה ארצי, כרך כא(3), 356).

על פי הפסיקה הנטל להוכחת טענת התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה או בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה, מוטל על הטוען, דהיינו, העובד (דב"ע לג3- 58/ האוניברסיטה העברית ירושלים נ' בתיה מינטל, פד"ע ח 65).

 

על מנת שיחשב דינו של עובד כדין מפוטר עליו לעמוד בשלושה נטלים שונים:

ראשית, עליו להוכיח כי אכן הייתה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או כי היו נסיבות אחרות שביחסי עבודה, בגללן לא היה לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. ביחס לטיב ההרעה בתנאי העבודה נקבע, שההרעה צריכה להיות מוחשית עד כדי כך שאין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו או שניתן לייחס למעביד את הרצון להתפטר מן העובד (ר' ע"א 496/67, שוקורי נ' מדינת ישראל, פד"י כב (1), 395; ע"א 171/66, עירית פתח תקווה נ' שלמה בן צור, פד"י כ (3), 262; ע"א 235/67 מרכז החינוך העצמאי של אגודת ישראל נ' מרגלית קרני, פד"י כא (2), 255). על פי הפסיקה המבחן לבחינת התקיימות תנאי זה הוא מבחן אובייקטיבי.

שנית, על העובד  להוכיח את הקשר הסיבתי בין ההתפטרות להרעה או לנסיבות הנ"ל, קרי, עליו להוכיח כי החלטתו להתפטר נבעה בשל הטעמים לעיל ולא בשל טעם אחר (ר' דב"ע מח3-159/ חיים שלום - מירון סובל שור ושות', פד"ע כ 290).

שלישית, עליו להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד על כוונתו להתפטר מהטעמים לעיל, כך שתהא למעביד הזדמנות לעשות לתיקון המצב. נקבע כי כאשר מדובר בנסיבות שבידי המעביד לשנותן על העובד להעמיד את המעביד על כוונתו להתפטר כך שתהא למעביד הזדמנות לעשות לסילוק הסיבה, ורק אם לא עשה לסילוקה - יתקיים האמור בסעיף 11(א) לחוק (דב"ע לה/ 15-3 בן צור דרויאנוב בע"מ נ' זיגמונד רוסקיס, עבודה ארצי, כרך ח(2), 60 ; דב"ע שן/ 10-3 חיים כהן נ' הלר פיסול ותכשיטים בע"מ, פד"ע כא, 238; דב"ע מח/ 174-3 טלסיס בע"מ נ' מיכאל רוגל, פד"ע כ, 421 ).

 

לאחרונה (06.10.09) קבע בית הדין האזורי בנצרת כי גם נסיבות אליהן הסכים העובד בתחילה יכולות להיכלל בגדר "הרעת תנאים" המאפשרת "התפטרות כדין פיטורין".

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים