מעביד שחזר בו מהודעת הפיטורין

שאלה

המעביד שלי הודיע לי על פיטוריי. אחרי מספר ימים מצאתי מקום עבודה חדש, אך אז הודיע לי המעביד הקודם, שהוא מצא לי תפקיד חדש, ולכן הוא חוזר בו מפיטוריו. האם אהיה זכאי לפיצויי הפיטורים?

 

תשובה

כן. משפוטר עובד על-ידי מעבידו, הוא זכאי לקבלת פיצויי פיטורים בהתאם לחוק. העובדה שהמעביד חזר בו מהודעת הפיטורים, אינה יכולה להוות ביטול הפיטורים, אלא אם הדבר נעשה בהסכמת העובד.

זכותו של העובד לראות את הודעת הפיטורים כתקפה ולקבל פיצויי פיטורים בהתאם לחוק, ואין זכות חד-צדדית למעביד לבטל פיטורים אלה. האמור לעיל חל, רק כאשר ברור מהודעת הפיטורין, שהיא החלטית מצד המעביד, ולא התבטאות "בעידנא דריתחא", שתוכל להתפרש על ידי בית המשפט באופן שאינה מהווה פיטורים של ממש.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים