תשלום פיצויי פיטורין למנהל חברה במקרה של פירוק חברה

שאלה

עבדתי כשכיר בחברה פרטית. הייתי, ביחד עם אשתי, בעל מניות ודירקטור בחברה. כעת החברה נמצאת בקשיים כלכליים והפסיקה את פעילותה. במשך כל השנים בהן עבדתי בחברה שילמתי תשלומי ביטוח לאומי כשכיר בחברה. לאחר הפסקת פעילות החברה לא שולמו לי פיצויי הפיטורים. האם לאחר פירוק החברה אהיה זכאי לקבל את תשלום פיצויי הפיטורים מהמוסד לביטוח לאומי?

 

תשובה

לא. אומנם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, עובד שעבד בחברה שניתן לה צו פירוק, או שמונה לה מפרק זמני, זכאי להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לתשלום פיצויי הפיטורים. אולם ב-1 ביוני 2003 הוסף סעיף לחוק, הקובע כי הוראה זו לא תחול "על בעל שליטה בחברת מעטים".

בפקודת מס ההכנסה מוגדר "בעל שליטה" כ"מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: 10% לפחות מהון המניות שהוצא או 10% מכוח ההצבעה, בזכות להחזיק 10% לפחות מהון המניות, בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים או בזכות למנות מנהל".

חברת מעטים מוגדרת בפקודת מס הכנסה כ"חברה שהיא בשליטם של 5 בני אדם לכל היותר".

בהתאם לנתונים שהובאו בשאלתך הינך מוגדר כ"בעל שליטה בחברת מעטים". לכן, לא תהיה זכאי לתשלום פיצויי הפיטורים מהמוסד לביטוח לאומי לאחר פירוק החברה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים