התניית הפיצויים בחתימה על כתב ויתור

שאלה

האם רשאי מעביד להתנות את תשלום פיצויי הפיטורים בחתימת העובד על מסמך, שבו כתוב, בין היתר, כי "לעובד אין כל תביעה כלפי החברה וכי העובד מתחייב שלא להגיש כל תביעה כלפי החברה"?

 

תשובה

מעביד אינו רשאי להתנות את תשלום פיצויי הפיטורים. בית המשפט קבע, כי אי תשלום פיצויי פיטורים לעובד, בשל סירובו של העובד לחתום על מסמך ויתור על תביעות נוספות - עלול לחייב את המעביד בתשלום פיצויי הלנת שכר לעובד.

גם בהתאם לדיני החוזים, אין המעביד רשאי להתנות את תשלום המשכורת בחתימה על כתב ויתור. דרישה כזו תיחשב כהתנהגות שלא בתום לב, ולא יינתן תוקף לחתימה שנחתמה בנסיבות המהוות מבחינה משפטית "אילוץ".

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים