האם סיום חוזה לתקופה מוגדרת מראש מזכה את העובד בפיצויים?

 

שאלה                                                                                                          b_226_179_16777215_00_http___www.vakrat.co.il_wp-content_uploads_תמונה-של-חתימה-על-חוזה-עבודה.jpg

ביני לבין המעסיק נחתם חוזה עבודה לשנה. בתום התקופה הקבועה

בחוזה העבודה לא הוצע לי לחדש את החוזה. לטענת המעביד,

הסיכום לגבי תקופת העבודה נעשה בהסכמתי,

ולכן אין מדובר בפיטורים ואיני זכאית לפיצויים. האם כך הדבר?

 

 

 

תשובה

לא. סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי "היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה. סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו לעניין חוק זה כאילו התפטר".

היות והמעביד לא הציע לך לחדש  את חוזה העבודה, הרי שבהתאם לחוק יש לראות את העובד כאילו פוטר, ולפיכך הנך זכאית לקבל פיצויי פיטורים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים