פיטורי עובד עקב חשיפת שחיתות בעבודה

שאלה:

אני עובד בחברה ממשלתית. לפני מספר חודשים התלוננתי נגד המעביד הישיר שלי כי הוא מבצע פעולות שחורגות מסדרי מנהל תקין. זמן קצר לאחר הגשת התלונה נמסר לי כי אני מועמד לפיטורין עקב צמצום בכוח אדם. ברור לי כי הסיבה האמיתית לפיטורי הינה התלונה שלי כנגד המנהל.

מה הדין במקרה זה?

 

תשובה:

סעיף 2 לחוק ההגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) תשנ"ז-1997 קובע כי:

"לא יפגע מעביד בתנאי עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך בלבד שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד אחר של אותו מעביד או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור".

בפסק הדין בעניין ד"ר ללה אבין נ. מכבי שירותי בריאות (ע"ע 1504/04) הוסבר לגבי תכליתו ומטרתו של חוק הגנה על עובדים: "ביעור השחיתות ממקום העבודה הוא אינטרס משותף לעובד, לחבריו לעבודה ולמעסיקיהם כאחד. התנהגותם של העובד ושל המעביד מקרינה על סביבת העבודה בכללותה ונושאת מסר ברור אותו נועד החוק להגשים, והוא מימוש זכויותיהם הבסיסיות של העובדים שלא ללקות בזיהום סביבתי הנובע ממעשי שחיתות, למשוך ידם מהם ולתרום לסילוקם... כדי שלא להותיר את החוק בבחינת אות מתה ומתוך החשיבות הציבורית והערכית הגלומות בו, העניק המחוקק לעובד ולחברו המסייע בידו את הזכות להגיש תלונה נגד המעביד. זכות זו כרוכה בחובתו של המעביד שלא לפגוע בהעסקתו של העובד ושלא להטיל מורא עליו ועל חבריו במפעל, בבחינת "יראו וייראו".

לפיכך ובנסיבות שהובאו בשאלתך נראה כי הפיטורין אינם כדין ובניגוד לחוק. יצוין כי במקרה דומה קבע בית הדין שמתן יד לניסיון לפיטורין עלול להוות מסר שלילי כלפי עובדים אחרים שיתכן שברשותם מידע שכזה, ואשר יחששו כי יבולע להם אם יחשפוהו (דדון יורם נ' מקורות) ולפיכך הורה ביהמ"ש במקרה זה על ביטול הפיטורין.
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים