התפטרות עקב שליחות לחו"ל

האם עובד המתפטר מעבודתו על מנת להצטרף לאשתו היוצאת לשליחות בחו"ל מטעם מקום העבודה, יהיה זכאי לפיצויים?

בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד-1964, נקבע, כי עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אם העתיק את מקום מגוריו, עקב הצטרפותו לבן זוגו, היוצא לתקופה, העולה על ששה חודשים, לחו"ל, בשליחות אחד מן הגורמים הבאים: המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת.

התפטרות מעבודה, על מנת להצטרף לבן הזוג היוצא לשליחות בחו"ל, מטעם מקום עבודה פרטי, אינה נמנית עם המקרים המפורטים בתקנות, כהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים. לפיכך, עובד אשר התפטר לצורך נסיעה כאמור, אינו זכאי על פי חוק, לפיצויי פיטורים.

 
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים