התפטרות עובד עקב העתקת מקום המגורים למקום המרוחק למעלה מ 40 ק"מ ממקום העבודה

האם עובד שמעתיק את מקום מגוריו למקום המרוחק למעלה מ 40 ק"מ ממקום עבודתו, זכאי לפיצויי פיטורין? 

חוק פיצויי פיטורין והתקנות קובעים כי העתקת מקום מגורים למרחק העולה על 40 ק"מ תקנה זכות לפיצויי פיטורים במקרים הבאים:

  1. העתקת מקום מגורים עקב נישואים.
  2. העתקת מקום מגורים עקב גירושים.
  3. העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר.
  4. העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת בצבא קבע.
  5. העתקת מקום מגורים עקב מעבר לירושלים (הצטרפות לבן זוג העובד בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר שאישרה הממשלה).
  6. העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג שעבר למקום עבודה ולמקום מגורים אחר.

יצוין, כי לצורך קבלת פיצויי פיטורים במקרים האמורים לעיל, יש לעמוד בתנאים נוספים מעבר למרחק הגיאוגרפי.

 

 
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים