התפטרות עקב מצב בריאותי

שאלה

אני עובד במקום עבודה במשך מספר שנים. לאחרונה ביקשתי ממעבידי לצמצם את שעות עבודתי עקב מחלה של אחד מבני משפחתי. המעביד סירב לכך.

בהנחה ואעזוב את מקום העבודה, האם אהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורין?

 

תשובה

ס' 6 לחוק פיצויי פיטורין קובע: "התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות , רואים לעניין פיצויי פיטורין את ההתפטרות כפיטורין".

בפס"ד אחים בני יוסף נ' חג'ג' דובר בעובד שביקש לצמצם את שעות עבודתו בכדי שיוכל להיות לצדה של אשתו החולה. המעביד סירב לכך והעובד התפטר. בית הדין ראה בהתפטרות העובד כפיטורין המזכה בתשלום פיצויי פיטורין (פס"ד אחים בני יוסף נ' חג'ג').

לפיכך באם תעזוב את מקום העבודה עקב סירובו של מעבידך לצמצם את מכסת שעות עבודתך תהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין ובתנאי שקיימת זיקה בין ההתפטרות או הדרישה לצמצום שעות העבודה, לבין מצבו הבריאותי של בן משפחתך.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים