פלונית – חברת אלמונית בע"מ ואח'

דב"ע נו/3-293 פלונית – חברת אלמונית בע"מ ואח', פד"ע לא 209

 

עובדות המקרה:

המערערת הגישה כנגד המשיב תביעה בגין פיטורין. אחת מטענות המערערת היתה כי פוטרה בשל אי-היענותה להטרדות מיניות. המערערת עתרה לבית הדין שיורה כי עניינה יישמע בדלתיים סגורות. בית-דין האזורי לעבודה פסק שהדלתות ייסגרו רק כאשר תידונה הטענות בעניין ההטרדה המינית. מכאן הערעור.

 

בית-הדין הארצי לעבודה פסק:

יש לקיים את הדיון בדלתיים סגורות רק בסוגיות העולות מעילת ההטרדה המינית, וזאת משתי סיבות:

  1. כך משתמע מלשון סעיף 10(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
  2. כך משתמע מעקרונות היסוד של שיטת המשפט הישראלית הקובעת כעקרון יסוד את חובת פומביות הדיון. כל נושא, שבו קבע המחוקק במפורש, שיכול שיידון בדלתיים פתוחות, ידון כך.
     

במקרה דנן, יש להורות למערערת לפצל את תביעתה כך שחלקה האחד יתייחס לעילת ההטרדה המינית, וחלקה האחר לכל עילות תביעותיה האחרות, כאילו הגישה, מלכתחילה, שני כתבי תביעה.

 

דעת מיעוט - הנשיא ס' אדלר:

מתן אפשרות לפרסום ראיות ועדויות בנושא הטרדה מינית בטרם יקבע בית-הדין את עובדות המקרה עלול לפגוע בכבודה של המתלוננת ולהניא עובדות אחרות מלהגיש תובענות בגין הטרדה מינית במקום עבודתן. לפיכך, יש לקבל את הערעור ולמנוע כל פרסום של חומר הראיות והעדויות עד למתן פסק-דינו של בית-הדין. ניהול שני משפטים שיעסקו במסכת עובדות כמעט זהה יגזול זמן שיפוטי וייקר את ההליך. מעבר לכך, הפרדה מלאכותית של עילות הדיון תיצור קושי חמור העלול לגרום לקביעות שונות בכל דיון.

 

 דעת מיעוט - השופטת א' ברק:

עקרון פומביות הדיון הוא מרכיב חיוני במשטר דמוקרטי. תפקידו ליצור אמון הציבור בתקינותו של ההליך השיפוטי. יש בו משום מימוש זכות היסוד לחופש הביטוי שאחד מהיבטיה הוא זכות הציבור לדעת. המערערת, אשר עתרה לסגירת הדלתות, תוכל להעיד בנפרד על עילת ההטרדה המינית ובנפרד על יתר עילות תביעתה. שופט יכול להחליט תוך כדי דיון, לסגור את חלקו של הדיון בלבד לציבור. כך ישמר הכלל כי הדיון צריך להתקיים בדלתיים פתוחות.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים