משרד השיכון נ' יעקב בוכריס - במקרים נדירים היעדר תום לב של עובד יכול לגבור על זכויותיו הקוגנטיות מכוח חקיקת המגן.

 דב"ע נה/3-145 משרד השיכון – יעקב בוכריס, פד"ע לו 1

עובדות המקרה

סטודנט בטכניון עבד כמשקם שכונות כקבלן עצמאי. בין הצדדים היה הסכם בו נקבע כי אין יחסי עובד מעביד, וכי לא ישולם כל תשלום בגין ימי מחלה, חופשה, מילואים וכו'. חודשיים לפני שפיטרו אותו הכניסו בחוזה ההעסקה עימו את "תנאי גידרון". ביהמ"ש לא קיבל את התנאי בשל מועד הכנסתו, וקבע כי הסטטוס של בוכריס הוא של עובד שיכון, וכי אין חוסר תום לב יכול לשלול סטטוס, מה גם שבוכריס לא היה נגוע בחוסר תום לב.


השאלה המשפטית:

  1. האם יש לבחון סטטוס עובד הלכה למעשה או ע"פ מה שנקבע בין הצדדים?
  2. האם יש מקום לראותו כמנוע מלתבוע את זכויותיו בשל הסכמתו להחשב כקבלן עצמאי?

השופטת אלישבע ברק קבעה כי יש לראות את עמדתו של העובד מול המעביד כעמדה נחותה ולכן אין להכיר בויתור על הזכויות המינימאליות כויתור, שכן העובד אינו חופשי לבחור לעצמו את תנאי החוזה והוא כפוף לסטנדרטים של החברה.

יחד עם זאת, קובעת השופטת ברק כי לו היה העובד נוהג בחוסר תום לב קיצוני ניתן היה לדרוש ממנו להשיב את כל הכספים העודפים שקיבל עד כה בגין היותו עובד קבלן. למרות קביעה עקרונית זו, במקרה דנן לא היה מדובר בחוסר תום לב קיצוני ולכן לא מפעילים דוקטרינה זו על בוכריס. הדרישות בחוזה העבודה של בוכריס מעידות על השתלבות, הוא היה סטודנט בעת שהתחיל לעבוד ולא היה לו עסק משלו. על מקרים כגון אלו מגן משפט העבודה ולכן נקבע בוכריס כעובד (הערעור נדחה).

 

 

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים