סרוסי חי יוסף נ' בית הדין הארצי לעבודה

סרוסי חי יוסף נ' בית הדין הארצי לעבודה - טשטוש קו הגבול בין עובדים לנבחרי ציבור. פיתוח "מבחן התכלית" באופן רחב - עבור דמי אבטלה סרוסי נחשב עובד אך לא לצורך קבלת שעות נוספות ודמי פיטורין.


דנג"ץ 4601/95 סרוסי חי יוסף נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד נב(4) 817


עובדות המקרה:

סרוסי היה סגן ראש מועצת ירוחם.עם תום כהונתו בטרם עת, הפך להיות מובטל. הביטוח הלאומי טען כי אינו זכאי לדמי אבטלה מכיוון שבתקופה בה כיהן כסגן לא ניתן לראות בו כ"עובד" היות ולא היה לו חוזה.

לפי חוק הביטוח הלאומי, הזכאות לדמי אבטלה מותנית, בין השאר, בהיות המבוטח "עובד". זאת מלבד דרישות נוספות של גיל, השלמת תקופת הכשרה לדמי אבטלה של חצי שנת עבודה לפחות לפני הפסקת העבודה, ועוד.

זהו דיון נוסף בבג"ץ:

  1. בג"צ קבע כי אין לקבל עוד את הגישה לפיה למונח משפטי כמו "עובד" חייבת להיות זהות ואחידות בכל החקיקה התכלית המונחת ביסודם של חוקים שונים היא שונה, כך גם לביטויי הזהה "עובד", המופיע בחוקים שונים, עשויה להיות משמעות שונה.
  2. חוק הביטוח הלאומי הוא חוק סוציאלי, ומטרת ביטוח האבטלה היא סוציאלית. הסיכון המבוטח ע"י ביטוח האבטלה הוא אובדן השתכרות בשל אבטלה. מטרתו של ביטוח האבטלה הינה הגנה על רמת חייו של המובטל. כן נועד ביטוח האבטלה לאפשר למובטל פרק זמן סביר למציאת עבודה חלופית. לכן, לעניין ביטוח אבטלה אין כל בסיס להבחנה בין מובטל שהיה מועסק מכוח חוזה לבין מובטל שהיה מועסק מכוח הדין. גם על רמת חייו של מובטל כסרוסי יש להגן, והאופן בו החלה ההעסקה - אם על פי דין או חוזה, אינו רלוונטי.
  3. השופט ברק: המושג "עובד" הנו מושג רחב הטומן בחובו מבחנים רבים. המבחן העיקרי לקיום יחסי עובד-מעביד הוא מבחן מעורב שבראשו עומד מבחן ההשתלבות. אדם הוא "עובד" אם הוא משולב ב"מפעל" ואין לו עסק משלו המשרת את "המפעל". פן חיובי – תנאי להשתלבות הוא קיומו של "מפעל" וביצוע פעולות המהוות חלק מהמערך הארגוני של המפעל. פן שלילי – ההשתלבות אינה חיצונית לעסק ואינה ביטוי לעסק חיצוני של המשתלב. על אף ואין לו חוזה יש להכיר בו כעובד.
  4. השופטת דורנר: יש מקום לבטל כליל את הדרישה הנוקשה לקיומו של קשר חוזי כתנאי לקיומם של יחסי עובד ומעביד, וכך לא תידרש סטיה מהגדרת "עובד" לצורך חוקים שונים או לפי הנסיבות, כפי שנעשה לגבי סרוסי. השופטת הציעה הגדרה פשוטה וכללית למונח "עובד" - אדם המעמיד את כוח עבודתו לרשות מפעל כנגד תמורה, והוא משולב במפעל ואינו בעל עסק משלו (בין אם הקשר שבינו לבין מעסיקו הוא מכוח חוזה ובין אם לאו).
  5. שטרסברג כהן (דעת מיעוט): על פי מבחן ההשתלבות החיובי – צריך חוזה. היות ואין חוזה – אין יחסי עבודה. מוכנה לקבל את דברי ברק וזאת בתנאי שאין לנבחר הציבור הטבות ייחודיות בהסכם שלו שאין לעובד רגיל – זאת על מנת לא להפר את האיזון. לא ניתן לתת זכויות של נבחרי ציבור וזכויות של עובדים גם יחד.

עתירת סרוסי התקבלה, ולפיכך הוא זכאי לדמי אבטלה

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים