דוד בראונר נ' אינצנטר

דוד בראונר נ' אינצנטר - קביעת קיום יחסי עובד-מעביד הינה קביעה נורמטיבית אובייקטיבית, שאינה חייבת לתאום את ראייתם הסובייקטיבית של הצדדים כלפי טיב היחסים בניהם.


עע (ארצי) 601/06 דוד בראונר נ' אינצנטר השקעות בע"מ  (ניתן ביום ה-5.5.08)

ערעור על פס"ד של ביה"ד האזורי לעבודה בו נדחתה תביעת המערער לתשלום שכר עבודה ולזכויות הנובעות מפיטוריו, לאחר שנקבע כי המערער לא היה עובד של החברה, אלא בעל מניה אחת ומנהל בה בלבד. ביה"ד האזורי הגיע למסקנה לפיה לא התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המערער לחברה.

בית הדין הארצי לעבודה, קיבל את הערעור ופסק כי:

בעלותו של המערער בחברה היתה פורמלית בלבד, המערער פעל מכוח הסמכויות שהוענקו לו ע"י מועצת המנהלים של החברה. הוא קיבל משכורת חודשית וזכויות סוציאליות כעובד כל תקופת עבודתו בחברה, ויכולתו של המערער לפעול בחברה היתה מוגבלת.

נקבע כי בין המערער לחברה התקיימו יחסי עובד-מעביד, שכן ההיבט העיקרי של יחסים אלו הנו יחס של כפיפות ותלות בין הצדדים. קביעת קיום יחסי עובד-מעביד הנה קביעה נורמטיבית אובייקטיבית, שלא חייבת לתאום את ראייתם הסובייקטיבית של הצדדים את טיב היחס ביניהם. תכלית קביעה זו סוציאלית מובהקת, לאפשר קיום בכבוד למעמיד את כוח עבודתו לרשות הזולת, תמורת שכר כאשר הוא כפוף לו מינהלית עקב כך, ותלוי בו למחייתו.

הדיון הוחזר לביה"ד האזורי ע"מ שידון בזכויותיו של המערער בהתאם לקביעה שהתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המערער לחברה.

 

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים