שופרסל בע"מ נ' שושנה ברמן

מעשה גניבה של עובד עשוי להיות שיקול לעניין שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורין

דבע נז / 296 - 3 שופרסל בע"מ נ' שושנה ברמן לב 141

המשיבה עבדה אצל המערערת ונחשדה בגניבה לאחר שנמצאו בכליה כמויות גדולות של תווי קניה. המשטרה חקרה את המקרה והגישה כתב-אישום, אולם במהלך הדיון בבית-המשפט חזר בו התובע מן ההאשמה וכתב האישום בוטל. לאחר מכן הגישה המשיבה תובענה לבית-הדין האזורי לעבודה בעניין זכותה להמשיך ולעבוד בחברה, ובדבר פיצויי פיטורין.

בית-הדין האזורי פסק כי המערערת רשאית להעלות לדיון מחודש את סוגיית הגניבה, אולם בעקבות דב"ע נא/120 - 3 ("הילכת בנג'ו"), קבע שאין לשמוע ראיות בנושא הגניבה. מכאן הערעור.

 

בית-הדין הארצי לעבודה פסק:

  1. ייתכן ויש לשקול מחדש את הילכת בנג'ו, לפיה במקרה של זיכוי במשפט הפלילי אין מקום לעורר מחדש את נושא הגניבה, אולם, בהתחשב במכלול נסיבות העניין אין זה המקרה בו יש לבחון את הנושא.
  2. במקרה דנן, הזמן הרב שחלף גרם לכך שעדים מרכזיים בנושא הגניבה הלכו לעולמם, ועדים שעדיין בחיים מתקשים לזכור במדויק את עובדות המקרה. הואיל ועל הפרק עומדת "אשמה" חמורה כמו גניבה אין להתבסס על עדויות מעין אלה.
  3. לגבי פיצויי הפיטורין, אין ספק כי המערערת פעלה בתום-לב ועל בסיס עובדות, שכן המשטרה הגישה כתב-אישום, שהתבסס על עדויות וחקירה. לפיכך, אין היא חייבת להוכיח את נכונות האשמה כהגנה בפני תביעת הפיצוי בגין הפיטורין אלא רק שהיה בסיס סביר לפעולותיה ולהחלטתה לפטר באופן מיידי את המשיבה.
  4. מעשה הגניבה עשוי להוות שיקול לעניין שלילה או הפחתת פיצויי פיטורין.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים