ליאוניד קוגן נ' כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני

שומר שהועסק 9 חודשים ושלושה שבועות ופוטר בשל רצונה של חברת השמירה להימנע מתשלום פיצויי פיטורין, לא זכה לפיצויי פיטורין אך קיבל פיצוי בגין עוגמת נפש.

 

עע 06 / 420 ליאוניד קוגן נ' כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ [פדאור (לא פורסם) 07 (15) 233]

 

עובדות המקרה

המערער הועסק על ידי המשיבה כשומר. המערער הועסק על פי חוזה, כאשר בחוזה נקבע כי תקופת העסקתו תהיה בת 9 חודשים. למרות האמור בחוזה, המערער הועסק תשעה חודשים ושלושה שבועות.

במכתב הפיטורים שנמסר למערער נטען כי סיבת הפיטורים היא צמצומים. אולם, בית הדין האזורי קיבל את טענת המערער כי סיבת הפיטורים לא הייתה צמצומים, כנטען במכתב הפיטורים, אלא רצונה של המשיבה להימנע מלשלם למערער פיצויי פיטורים. יחד עם זאת לא נתקבלה תביעתו לתשלום פיצויי פיטורין היות ועבד פחות מ-11 חודש, בגין חוסר תום הלב של המשיבה, נפסק למערער פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.

 

בית הדין הארצי לעבודה פסק כי:

אין מקום לקבוע שסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים חל רק בתנאי שהעובד הועסק לפחות 11 חודשים, יש לפרש את המונח "סמוך" בהתאם לנסיבותיו של כל עניין. וייתכנו מקרים בהם עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם אם הועסק פרק זמן קצר יותר. במקרה בו בית הדין משוכנע כי סיום העסקתו של העובד נעשה רק על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, והעובד הועסק פרק זמן של קרוב לשנה, יש תחולה לסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים גם אם העובד הועסק תקופה קצרה יותר מ- 11 חודשים.

 

"אם מתברר כי המעביד מעסיק עובדים בשיטת "הדלת המסתובבת", דהיינו: מעסיק עובדים לפרק זמן קרוב לשנה; מסיים את העסקתם ללא סיבה הקשורה לתפקודם או לצרכי העבודה, אלא רק על מנת להימנע מתשלום זכויות המגיעות לעובדים לאחר שנת עבודה מלאה (פיצויי פיטורים, דמי הבראה); ומקבל עובדים חדשים במקומם, יש מקום לפסוק פיצויי פיטורים גם אם תקופת ההעסקה הייתה קצרה מ-11 חודשים".

 

בנסיבות המקרה הנדון, משהמערער הועסק כמעט עשרה חודשים, ומשנקבע על ידי בית הדין האזורי כי הסיבה היחידה לפיטוריו הייתה הרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, וכי הסיבה המוצהרת לפיטורים - צמצומים - אינה אמת, המערער זכאי לפיצויי פיטורים.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים