הסתדרות העובדים נ' מדינת ישראל

הסתדרות העובדים נ' מדינת ישראל

התערבות משרד התחבורה בשביתת העובדים באמצעות מתן היתרים להפעלת תחבורה ציבורית באמצעות זיכיונות ארעיים היא פגיעה חמורה בזכות ההתארגנת של העובדים, אינה מידתית ומעניקה משקל תר למניעת אי-הנוחות שגרמה לציבור.


עסק 05 / 57 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל, משרד התחבורה, שר התחבורה מר מאיר שטרית מ 481

 

עובדות המקרה:

עובדי חברת מטרודן באר שבע בע"מ, בעלת הזיכיון להפעלת שירותי התחבורה הציבורית בבאר שבע, השביתו את שירותי התחבורה הציבורית בעיר בעקבות סירוב החברה לנהל משא ומתן עם הסתדרות העובדים על חתימת הסכם קיבוצי. בתגובה לשביתה, שר התחבורה העניק זיכיונות ארעיים לגופים אחרים להפעלת תחבורה ציבורית חלופית בחלק מהקווים המושבתים. ההסתדרות הגישה בקשת צד בסכסוך קיבוצי וביקשה את מניעת ההתערבות השלטונית.

בית הדין האזורי דחה את הבקשה. מכאן הערעור.

 

בית-הדין הארצי לעבודה פסק:

  1. זכות ההתארגנות הוכרה במשפט הישראלי כזכות יסוד חוקתית, שביתה היא הדרך העיקרית הפתוחה בפני ארגון עובדים המבקש לנהל משא ומתן עם מעבידו, על מנת לחתום על הסכם קיבוצי. פגיעה ב"שביתת התארגנות" שכזו מונעת, למעשה, את זכות ההתארגנות של העובדים.
  2. ככלל, המדינה אינה רשאית להגביל את זכות ההתארגנות. לכלל זה קיימים מספר חריגים אולם המקרה דנן אינו נמנה עליהם. כמו כן, על המדינה להימנע מהתערבות שאינה עומדת בעיקרון המידתיות.
  3. במקרה דנן, תוצאת התערבות משרד התחבורה בסכסוך היא פגיעה חמורה בזכות ההתארגנות של העובדים, וצמצום השפעת שביתתם על המעסיק. האמצעי שבו בחר השר אינו מידתי ומעניק משקל יתר למניעת אי-הנוחות שנגרמה לציבור. מאחר שלא מדובר בשירות חיוני שבהיעדרו קמה סכנה לביטחון הציבור או שלומו, ומשהשביתה הייתה חלקית, היה מקום לאזן בין רווחת הציבור לבין זכות ההתארגנות והחופש של הצדדים לעצב את יחסיהם.
  4. לפיכך, יש לקבל את הערעור ולהורות למדינה להפסיק לאלתר את מתן ההיתרים להפעלת תחבורה ציבורית בבאר שבע באמצעות זיכיונות ארעיים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים