חברת החשמל נ' ההסתדרות הכללית החדשה

חברת החשמל נ' ההסתדרות הכללית החדשה

כל עוד נציגות עובדים מנהלת מו"מ בתום לב על תנאי עבודתם של עובדי החברה, אספקת חשמל לציבור לא נפגעת ולחברה לא נגרם נזק חמור שאינו בר תיקון - התערבות בית הדין במו"מ לעניין השלכות הרפורמה על זכויות העובדים תהיה מצומצמת.


עובדות המקרה

במרוצת השנים האחרונות נקטו הרשות המבצעת והרשות המחוקקת בפעולות שמטרתן יישום שינוי מבני במשק החשמל במדינה ויצירת תחרות בענף.

לאור התנגדותה של נציגות העובדים של עובדי חברת החשמל לביצוע הרפורמה במשק החשמל, נקטה נציגות העובדים מעת לעת בצעדים ארגוניים שונים שבמרבית המקרים לא פגעו באספקת החשמל הסדירה לצרכני החברה. השאלה העומדת להכרעה בערעור זה היא האם הימנעות עובדי חברת החשמל לישראל מהפעלת מערכת המחשוב המכונה "מודול הרכוש הקבוע" היא צעד ארגוני לגיטימי ומידתי כחלק ממאבקם בשינוי המבני המתוכנן במשק החשמל במדינה?

 

ביה"ד הארצי לעבודה פסק כי:

כל עוד נציגות העובדים מנהלת משא ומתן בתום לב על תנאי עבודתם של עובדי החברה וזכויותיהם בעקבות הרפורמה; אספקת החשמל לציבור לא נפגעת; ולחברה לא נגרם נזק חמור שאינו בר תיקון - התערבות בית הדין במשא ומתן המתנהל בעניין השלכות הרפורמה על זכויות העובדים תהא מצומצמת.

מתוך איזון האינטרסים בין חירות השביתה מחד ולמכלול השיקולים העומדים על הכף מאידך, בא ביה"ד האזורי לכלל מסקנה, כי אין יסוד להתערבותו בפסק דינו של בית הדין האזורי, שדחה את בקשת חברת החשמל להורות לנציגות העובדים להפעיל את מודול הרכוש הקבוע. בחינת אופי העיצומים בהם נוקטים עובדי חברת החשמל אל מול המטרות אותם הם מבקשים להשיג, הביאה את ביה"ד לידי מסקנה, כי במסגרת מאבקם הארגוני על הבטחת זכויותיהם ותנאי עבודתם בשינוי המבני המתוכנן בחברת החשמל, הימנעות מהפעלת מודול הרכוש הקבוע עומדת באמות מידה של מידתיות.

עתירתה של חברת החשמל נדחית, העובדים ימשיכו לפעול בהתאם להצהרתם בעניין פיתוחן של מערכות המחשוב.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים