חברת החשמל נ' ההסתדרות הכללית החדשה (פורסם ביום 27/01/2008)

חברת החשמל נ' ההסתדרות הכללית החדשה (פורסם ביום ה-27.1.08)

עסק 25/07 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' ההסתדרות הכללית החדשה של העובדים בארץ ישראל (פורסם ביום 27/01/2008)

 

עובדות המקרה:

במרץ 2007 שלחה נציגות העובדים לממונה הראשי על יחסי עבודה הודעה על שביתה, כשבין הטעמים לה מבוי סתום במשא ומתן לחתימה על הסכם שכר. לאור זאת, הגישה חברת החשמל לבית הדין האזורי עתירה בה ביקשה להוציא צו זמני המורה לנציגות העובדים לחדול מן העיצומים שנוקטים העובדים. החברה טענה, כי מפאת היותה חברה ממשלתית הנתונה לביקורת המדינה אין בידה סמכות להסכים על תוכנו של ההסכם הקיבוצי וזכויות העובדים שיעוגנו בו. מנגד, נציגות העובדים טענה כי העובדים מנועים מלנקוט בשביתה כוללת, מכיוון שחברת החשמל מספקת שירות חיוני לציבור, לפיכך נוקטים העובדים בעיצומים מידתיים ואחראיים, שמטרתם יצירת לחץ כלכלי לגיטימי על המעסיק, מבלי שתהא בעיצומים אלה פגיעה בציבור הצרכנים. משנדחתה הבקשה לסעד זמני, הוגש הערעור.בית הדין קבע:

חירות השביתה היא מערכיה היסודיים של שיטת המשפט הישראלית. עם זאת, חירות השביתה, אינה מוחלטת אלא יחסית כך שעל בית הדין לאזנה עם זכויות, אינטרסים ושיקולים אחרים.

במעורבות המדינה בסכסוך, אין כדי לשנות מאופיו הכלכלי במשא ומתן להסכם שכר חדש, במסגרתו נוקטים העובדים עיצומים לשם קידום תביעותיהם הכלכליות מן המעסיק (חברת החשמל), ואין לראות במעורבות המדינה כדי לשוות לשביתה גוון פוליטי.

שביתה מעצם מהותה, גורמת נזק למעסיק ולעיתים גם לצדדים שלישיים ולציבור הרחב. נקודת המוצא בסכסוך זה, הינה כי אספקת החשמל באה בגדר "שירות חיוני". על רקע זה, נוקטים העובדים בעיצומים באופן מבוקר ומוגבל שאין בו כדי לגרום לפגיעה באספקת החשמל לציבור הרחב באופן ישיר ומיידי. במסגרת בחינת המידתיות ואיזון האינטרסים הנדרשים להכרעה הובאו בחשבון הצהרותיהם של צדדי הסכסוך להמשך הליכי המשא ומתן, לפיכך התיק הוחזר לבית הדין האזורי שידון בהליך העיקרי בבקשת חברת החשמל למניעת עיצומי העובדים בפרויקט הגז הטבעי.


שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים