ועד אנשי צוות דיילי אויר ואל-על – עדנה חזין

דב"ע לג/3-25 ועד אנשי צוות דיילי אויר ואל-על – עדנה חזין, פד"ע ד 365

 

עובדות המקרה:

דיילת באל על, התרעמה על הסכם קיבוצי בו נקבע כי מסלול ההתקדמות לדיילת יהיה נחות ביחס לזה של דייל. ההגבלה הספציפית שנידונה נגעה לקביעה בהסכם שאין למנות דיילות לתפקיד בכיר יותר, של "כלכל" (רב-דייל). כמו כן, הופיעו בהסכם הגבלות שונות על דיילות שהן נשואות ואימהות, עד כדי קביעות שדיילות נשואות, וכאלה שלאחר חופשת הריון, יפוטרו.

הדיילת הגישה תביעה לביה"ד האזורי, כנגד אלעל וההסתדרות, בדרישה לביטול ההוראות הנ"ל, ובדרישה וכי לא ייחתם הסכם חדש המכיל את ההגבלות.

 

בית הדין הארצי לעבודה קבע:

"אפליה" הוגדרה יל יד ביהמ"ש כ"יחס בלתי שווה ובלתי הוגן - איפה ואיפה - לגבי סוגים שונים של אנשים". לפי אמנת העבודה הבין-לאומית משנת 1958 בדבר אפליה בעבודה ובמשלח-יד, אפליה היא כל אבחנה, פסילה או העדפה על יסוד גזע, צבע העור, מין, השקפה מדינית, מוצא לאומי או חברתי, שתוצאתם ביטול או פגיעה בשוויון הסיכוי או בתנאי העבודה. הגדרה זו משקפת דעת מומחים, אנשי הלכה ואנשי מעשה, ומשאין המדובר במונח "טכני" מתחום המשפט, אין כל סיבה לכך שבית- הדין לא יאמצה.

הטוען כי האבחנה, הפסילה או ההעדפה, עולים מעצם מהותו של התפקיד, עליו להוכיח כי אכן כך הדבר. במקרה דנן, עצם קיומם של "מסלולי קידום" נפרדים, פוגעים ב"שוויון הסיכוי". סגירת הדרך לתפקיד מסויים בפני אשה באשר היא אשה, פוגע בכבודה כאדם עובד. פגיעה זו אינה ניתנת לאיזון על-ידי מתן כסף, או טובת הנאה מוחשית אחרת.

הסכם קיבוצי, בשל מהותו, יש לראות כשלמות. לפיכך, משמדובר בהסכם קיבוצי רשאים, ואף חייבים, להפריד בין ההוראות הכשרות שבו ובין ההוראות הפסולות, כך שבשל הוראה פסולה לא יינטל תוקף ההסכם הקיבוצי, והמפעל או ענף העבודה שבו מדובר יפגעו בשל כך.

לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, המחוקק נמנע מלהתערב בתוכנו של ההסכם הקיבוצי, אך קבע לכך סייג, המעניק עדיפות לנורמה שנקבעה בחוק, על פני נורמה שנקבעה בהסכם הקיבוצי.

לא כל הוראה שנראית בעיני בית-הדין כפסולה ושאינה צודקת, מן ההכרח שהיא גם הוראה הנוגדת את "תיקון העולם", יחד עם זאת, אין כל ספק שאפליה היא מן המידות הנוגדות את "הסדר הציבורי" ואת "טובת הציבור" ומניעתה דרושה ל"תיקון העולם". אם בחוזה רגיל יפסול בית-משפט הוראה שיש בה "אפליה" הנוגדת "תיקון עולם" - בהסכם קיבוצי קל וחומר שיעשה כן.

 

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים