מסדה ליטבק-עבאדי – א. רפאל ושות' עו"ד

דבע נה / 159 - 3  מסדה ליטבאק-עבאדי  נ'  א. רפאל ושות' [פדאור (לא פורסם) 96 (5) 827 ]

 

עובדות המקרה

עו"ד שעבדה במשרד עורכי דין, קיבלה מכתב פיטורין במהלך חופשת הלידה אשר יכנס לתוקפו בסיום החופשה (לפני התיקון לחוק לגבי המתנה עד לאחר 45 יום מסיום חופשת הלידה).

טענתה המרכזית של המערערת היא כי פיטוריה היוו הפליה אסורה על פי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, שכן היא פוטרה בגלל הריונה, ומכאן שהופלתה לרעה מחמת היותה אישה ואם.

לטענת המשיבה, הפיטורים נבעו מנימוקים הנוגעים ליחסי העבודה ואין להם כל קשר לעובדת היות המערערת בהריון בתקופה הרלוונטית.

 

ביה"ד הארצי לעבודה פסק כי:

בבית הדין האזורי נשמעו עדויות לגבי יחסי העבודה בין הצדדים וממכלול הראיות השתכנע בית הדין האזורי כי פיטורי המערערת לא היו בשל מינה או בשל הלידה (בין השאר מפאת העובדה שהמערערת כבר היתה אם טרם לידתה זו) – ביה"ד הארצי לא מצא לנכון להערב בקביעתו זו. בית הדין הארצי טען כי מעביד לא חייב לקלוט את העובדת לאחר חופשת לידה, שכן אם החוק היה רוצה בכך הוא היה קובע זאת במפורש.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים