סוירי עליזה נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

עב 05 / 10043 סוירי עליזה נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (פדאור (לא פורסם) 07 (18) 888)

 

בפס"ד זה נקבע כי המעסיק חויב בתשלום פיצוי ללא הוכחת נזק לעובדת שפוטרה לאחר חופשת לידה מוארכת.

בית הדין האזורי לעבודה חייב את חברת פרטנר תקשורת בע"מ לשלם פיצוי בסך של 31,677 ₪  ללא הוכחת נזק, לעובדת שפוטרה מעבודתה בחברה - לאחר שניצלה את זכותה החוקית להאריך חופשת לידה ולאחר שלא התאפשר לה להציע את מועמדותה לתפקיד ההולם את כישוריה כאשר שבה מהחופשה - בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בשילוב עם חוק עבודת נשים.

נפסק, כי הפגיעה בהזדמנות השווה של העובדת להתמודד על איוש משרה - התמודדות שאף חרצה את גורל המשך העסקתה בחברה – על רקע מימוש זכות חוקית המוקנית לעובדת מתוקף היותה הורה, מהווה אפליה עקיפה מחמת הורות הן ביחס לתנאי העבודה והן ביחס לפיטורים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים