חיים קאזיס נ' תאופיק ארייט - בין עו"ד למתמחה מתקיימים יחסי עובד-מעביד לצורך החלת חוק שכר מינימום.

ע"ע 1182/02 חיים קאזיס – תאופיק ארייט, פד"ע לח 394

 

עובדות המקרה

מתמחה במשפטים שלא מצא מקום התמחות וביקש לעבוד בחינם כמתמחה במשרד עו"ד. עם סיום ההתמחות הוא תבע את המשרד לקבלת שכר מינימום על פי החוק.בית הדין הארצי פסק כי:

בין המערער למשיב התקיימו יחסי עובד-מעביד, היות ודינו של מתמחה כדין עובד לצורך הוראותיו של חוק שכר מינימום הרי שמתמחה למשפטים זכאי על פי חוק לשכר מינימום.
ביהמ"ש טען לחוסר תום לב של המתמחה מאחר ואילולא התחייב לעבוד בחינם, הרי שלא היו מעסיקים אותו.
כדי לבחון את סוגיית חוסק תום הלב, יש לשקול מחד את תכליתו של החוק ורצונה של החברה להבטיח לכל עובד מינימום של קיום אנושי. ומאידך, את רצונה של החברה שאנשים יפעלו בתום-לב ויכבדו הסכמים.
במקרה דנן נקבע כי אף אם המתמחה היה היחיד שפעל בחוסר תום-לב אין בכך כדי לבטל את זכויותיו שנקבעו בחוק. הוראות חוק שכר מינימום הן קוגנטיות, ואף אם במקרים נדירים ביותר תוכל טענה בדבר חוסר תום-לב לגבור על הקוגנטיות של החוק, הרי שאין המקרה בא בגדר המקרים הנדירים האמורים.

 

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים