האם עובד זכאי להפרשות המעביד לביטוח מנהלים גם אם אינו זכאי לפיצויי פיטורין?

בע"ב 1115/00 לוי כוכבה נ' זוהר צח ג.מ. אילת בע"מ דובר בעובדת שסוכם בינה לבין המעביד על ביטוח בתוכנית לביטוח מנהלים החל מהיום הראשון לעבודה. בהתאם לכך נוכה משכרה של העובדת מידי חודש סכום של 219 ₪ - חלק העובד בגין ביטוח מנהלים.

ביהמ"ש דחה את טענת המעביד, לפיה העובדת אינה זכאית לפיצוי בגין חלק המעביד, שכן לא נקבע בין הצדדים כי התובעת זכאית להפרשות המעביד על חשבון התגמולים,

בית הדין קבע כי ההנחה היא כי בהעדר הסדר מפורש אחר, כספי התגמולים - חלק העובד וחלק המעביד כאחד, עומדים לרשות העובד בעת סיום העסקתו גם באותם מקרים בהם אין העובד זכאי לפיצויי פיטורים (כמו כן דב"ע נה/ 18-2, יגאל יצחקי נגד חברה ישראלית למובילים בע"מ, פד"ע כט 380.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים