היחס בין הסכם עבודה אישי לקיבוצי לעניין קרן השתלמות

שאלה

אני עובד במקום עבודה פרטי שחל עליו הסכם קיבוצי. בחוזה ביני לבין המעביד לא סוכם כי יופרשו לי כספים לקרן השתלמות. לאחרונה התברר לי כי בהסכם העבודה הקיבוצי החל על מקום עבודתי קיימת חובה על המעביד להפריש עבור עובדיו כספים לקרן השתלמות.

מה היחס בין חוזה העבודה האישי לבין ההסכם הקיבוצי?

 

תשובה

בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים הוראה בחוזה עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי החל על בעלי החוזה , ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה. היה השינוי לטובת העובד, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה ,  אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי.

לפיכך היות ובהסכם העבודה הקיבוצי החל על מעבידך קיימת חובה להפריש עבור העובד כספים לקרן השתלמות הוראה זו מחייבת את מעבידך והוא מחוייב לפעול על פיה. יתרה מזאת החוק קובע כי זכויות אישיות בהסכם קיבוצי אינן ניתנות לוויתור ועל כן גם במקרה בו עובד מוותר בחוזה העבודה האישי על זכויות כלשהן הקבועות בהסכם הקיבוצי אין תוקף לוויתור זה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים