ברוכים הבאים לאתר דיני עבודה

משרד עו"ד אילן קמינצקי הינו מהמובילים בארץ בתחום יחסי העבודה. עו"ד אילן קמינצקי הינו מחבר הספר "סוגיות בדיני עבודה", מרצה בדיני עבודה ומייצג מעבידים ועובדים בבתי הדין לעבודה.

 

באתר תמצאו מידע נרחב בתחום דיני העבודה ובכלל זה מידע על זכויות עובדים ומעבידים, זכויות מורים, זכויות שומרים, זכויות עובדים בענף הדפוס, זכויות נשים בהיריון ועוד...
 

חדש באתר- פורום לעובדים  ופורום למעבידים , בהם יהיה ניתן לקבל יעוץ בדיני עבודה.

 

לתיאום פגישת ייעוץ בדיני עבודה ניתן להתקשר ל 02-6789111 

גלישה מהנה!

אילן קמינצקי, עו"ד
מנהל האתר לדיני עבודה 
02-6789111

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

תמצית זכויות עובדים בענף הדפוס במקום בו עובדים למעלה מ 20 עובדים

   1. תוספת וותק - עובד שיתקבל לעבודה עם ותק מקצועי ממקום עבודה אחר, יחשב לו הותק המקצועי הקודם עד ל- 7 שנות עבודה.
   2. חופשה שנתית - להלן מספר ימי החופשה השנתית

     

     

     

     

    חופשה שנתית

     

    וותק בשנים

    ימי חופשה

    כל העובדים

    2-1

    12

    4-3

    15

    5

    18

    8-7

    21

     9ואילך

    26

    המכסה בעבודת לילה

    כל העובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה יקבלו חופשה שנתית בשכר מלא של 18 ימי עבודה,החל מהשנה הראשונה.

    מתיכי עופרת ויוצקים

    יקבלו 21 ימי חופשה לשנה החל מהשנה הראשונה.

     

   3. דמי הבראה - כל עובד , החל משנת עבודתו הראשונה יהיה זכאי , לאחר שישה חודשי עבודה ומעלה, רטרואקטיבית, מהיום הראשון, לצאת בימי חופשתו לנופש בבית הבראה על חשבון המפעל  להלן מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק העובד.

            וותק                  מספר ימי הבראה:

    1-3                   5

    4-10                 7

    11-15               8

    16-19               9

    20 ואילך            10

    עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף.

     

   4. תוספת חגים - כל העובדים ובכללם הזמניים, לאחר שלושה חודשי עבודה במפעל יקבלו חופשה בתשלום בימי החג הבאים: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג השבועות, אחד במאי, יום העצמאות ובכל חגי המדינה שנקבעו בחוק. במפעלים שמספר ימי החג המקובלים בהם עולים על מספר ימי החג שפורטו בהסכם הקיבוצי (והם תשעה באב, ערב יום הכיפורים והושענה רבה, פרט לפורים), ינוכו הימים האלה, באם לא חלו בשבתות, ממכסות החופשה השנתית, רק לאלה שימי חופשתם הם למעלה מ- 12 ימים בשנה.
   5. מענק חג - המעבידים ישלמו לעובדיהם לאחר שלושה חודשי עבודה במפעל מענק חג של חודש ימים לשנה, מחציתו בערב חגהפסח ומחציתו בערב ראש השנה ובאופן יחסי לחודשי עבודתו.
   6. ימי שמחה - בנוסף למכסות ימי החופשה שבהסכם, יקבלו העובדים יום חופשה אחד בתשלום ביום נישואיהם, וכן יקבלו יום חופשה אחד בתשלום לרגל הולדת בנו/בתו.
   7. ביטוח מחלה - העובדים יבוטחו למקרה מחלה בקרן ביטוח למחלות על ידי קופת חולים או "מבטחים.
   8. תוספת שעות נוספות - בעד שעות נוספות ישולם כדלקמן -  50% נוסף על שכר השעה הרגילה, בגמר המשמרת השלישית עד השעה 2:00 בלילה - 73%, ומשעה 2:00 אחר חצות ועד שש בבוקר - 100% נוסף על שכר השעה הרגילה.
   9. ביטוח למקרה תאונת עבודה - המעביד יבטח את העובדים ביטוח נזיקין נוסף לביטוח הלאומי.
   10. ביטוח פנסיה - לעובדים אשר שכרם עולה על השכר הנקוב בתעריף  יפרישו הנהלות המפעלים בעבורם לקרן פנסיה במבטחים, את חלקם וחלק העובדים ממלוא השכר על רכיביו השונים למעט רכיבי הכנסה שאינם שכר (כגון השתתפות בהוצאות נסיעה, אחזקת רכב, טלפון וכו') ולמעט תשלום בעבור שעות עבודה נוספות(.
    זכויות לעובדים זמניים - תשלומים לקרן "מבטחים" – העובד יפריש 5.5% , המעביד יפריש 13.5% (חופשה 4% , ביטוח מחלה 2.5%, קרן פנסיה 6%, השלמת שכר במקרה של תאונת עבודה 1%) תקופת נסיון – 6 חודשים ראשונים. מעבר לתקופה זו יחשב העובד כקבוע.
   11. כוס חלב לעובד - המעביד יעודד הקמת מטבחים. במקומות בהם אין מטבח, יספק המעביד על חשבונו כוס חלב ליום לכל עובד.
   12. בגדי עבודה - המעביד יספק לכל העובדים בגדי עבודה: מכנסיים וחולצה או חלוק פעמיים בשנה וזוג נעליים פעם בשנה.
   13. הוצאות נסיעה
   14. קרן להשתלמות בענף הדפוס והכריכה - המעביד ישלם 0.4% משכרם החודשי של כלל העובדים המקצועיים. הכספים האלה ייגבו באמצעות גובי "מבטחים" מדי חודש בחודשו ויועברו על ידםלרשות הנהלת הקרן להשתלמות.
   15. הודעה מוקדמת לפני פיטורין - במקרה של פיטורי עובד במשך תקופת הניסיון או בסיומה, על המעביד למסור הודעה מוקדמת של יום לכל שבועיים עבודה. שיעור ההודעה המוקדמת, בכתב, לפיטורים לעובד קבוע יהיה חודש ימים. חובת ההודעה המוקדמת חלה גם על העובד במקרה של התפטרות.
   16. הפקדת פיצויי פיטורין - הנהלות המפעלים שבהם לא נהוג ביטוח פנסיוני מקיף, וכל עוד לא נהוג ביטוח כזה, יפקידו ב"מבטחים" או באחת מקופות הפיצויים המוכרות והמאושרות בידי משרד האוצר סכום של 8.3% מרכיבי השכר החייבים בפיצויי פיטורים.


 

 * אין מדובר בריכוז מלא של זכויות העובד. לקבלת מלוא זכויות העובד יש לעיין בצו ההרחבה ובהסכם הקיבוצי בענף הדפוס.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים