חישוב ימי המחלה הבלתי מנוצלים לעובדי מדינה

החל מאיזה מועד מתחילים לספור את מספר ימי המחלה אליהם זכאי העובד וכיצד באיזה מקרה זכאי עובד שפורש לתשלום בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים וכיצד מחשבים את מספר ימי המחלה הבלתי מנוצלים?

 

ימי מחלה נצברים לזכות העובד במקרים הבאים:

א.      מיום שהעובד במעמד זמני  (כתב הרשעה).

ב.      מיום שהעובד במעמד קבוע (כתב מינוי).

ג.       עובד שהועסק בחוזה מיוחד.

 

עובד יהיה זכאי לניצול ימי מחלה בלתי מנוצלים בהתקיים האמור לעיל:

א.      לעובד מלאו 55 שנים.

ב.      ניצל העובד במהלך שירותו עד 35% מסך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לזכותו – פיצוי של 8 ימים על כל 30 ימי מחלה מהיתרה שביתרת ימי חופשת המחלה.

ג.       ניצל העובד מ 36% ועד 65% מיתרת ימי המחלה – יהא זכאי לפיצוי של 6 ימים על כל 30 ימי מחלה בגין ימי מחלה מהיתרה הבלתי מנוצלים.

ד.      ניצל העובד 66% ומעלה – אינו זכאי לתשלום פיצוי בגין ימי מחלה.

 

דוגמא :

עובד עבד 30 שנה בשירות המדינה וניצל בסך הכל 300 ימי מחלה. לכמה ימי ניצול ימי מחלה יהיה זכאי?

 

העובד זכאי ל-30 ימי מחלה בשנה. לפיכך בכל תקופת עבודתו היה זכאי ל-900 ימי מחלה.

בסך הכל ניצל רק 33% מימי המחלה (300/900) לפיכך מהיתרה (600 ימי מחלה) יהיה זכאי ל: 600/30*8 = 160 .

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים