הבטחה מנהלית של מעביד

שאלה

אני עובד במוסד ממשלתי. המעביד הישיר שלי העביר אלי מסמך בו התחייב כי במידה ואעמוד ביעדים שונים  בעבודה, אקבל תוספת קבועה לשכרי.  לאחרונה נמסר לי כי אין בכוונת המעביד לעמוד בהתחייבותו מאחר והתוספת שהובטחה לי לא אושרה על ידי הגורם המוסמך.

 

תשובה

עיקרי הכללים בנוגע להבטחה מנהלית נקבעו בבג"צ סאי טקס קורפוריישן שם קבע השופט ברנזון: "הבטחה שניתנה על-ידי בעל שררה בגדר סמכותו החוקית בכוונה שיהיה לה תוקף משפטי והצד השני מקבל אותה בצורה זו, ההגינות הציבורית דורשת שההבטחה תקויים הלכה למעשה, כאשר בכוחו של המבטיח למלא אחריה, אפילו לא שינה האזרח את מצבו לרעה בעקבות ההבטחה. אמינות הממשל בעיני הציבור חשובה לאין ערוך מן האפשרות שיינתן לו לחזור בו  או לסגת, במקרה זה או אחר, מהבטחה שנתן או מהתחייבות שקיבל על עצמו כלפי האזרח, בגדר סמכותו החוקית ואפשרות הביצוע המעשית".

 לפיכך ובהתאם  ולפסיקה , כדי שהבטחה שלטונית תהא מחייבת עליה לעמוד בארבעה תנאים

מצטברים:

א.      נותן ההבטחה היה מוסמך לתיתה.

ב.      הייתה לו כוונה להקנות לה תוקף משפטי.

ג.        נותן ההבטחה היה יכול לקיימה.

ד.       אין צידוק חוקי לשינוי או ביטול ההחלטה.

 

במקרה המתואר בשאלתך נראה כי בית הדין לא יכפה על המעביד לקיים את ההבטחה מאחר והיה צורך באישור הממונה על מנת להקנות להבטחה  תוקף משפטי מחייב. יחד עם זאת יש לבחון את מכלול נסיבות המקרה ולבחון אם מתקיימים התנאים הנדרשים לצורך מתן תוקף משפטי להבטחה השלטונית. אציין כי במקרה דומה  (פס"ד ניסים חיון נ' רשות הנמלים)  דחה בית הדין לעבודה טענת עובד על הבטחה מינהלית שניתנה לו לתוספת תשלום קבוע לשכרו וזאת מאחר ולא הוכח שניתנה הבטחה מפורשת וברורה ואף אם הייתה הסכמה לתשלום, הרי שאין דרך חוקית לשלם לעובד  את המבוקש באין אישור לכך מהממונה. 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים