פיטורי עובד סמוך לגיל פרישה ומשיקולים לא עניינים

שאלה

אני עובדת במשרד ממשלתי כ 35 שנים ואמורה לפרוש עוד כ 3 שנים. לפני מספר שבועות נמסר לי על כוונה לפטר אותי עקב "חוסר מקצועיות". בפועל הכוונה לפטר אותי נבעה מתוך רצון להביא מועמד אחר במקומי המקורב למנכ"ל. לפני פיטורי נערך לי שימוע ובסופו הוחלט על פיטורי.

מה באפשרותי לעשות במקרה זה?

 

תשובה

כאשר מעביד מבקש לפטר עובד או לקצץ בהיקף משרתו, עליו לאפשר לעובד להתגונן בפני פגיעה זו. הדרך לאפשר לעובד להתמודד עם הטענות המועלות על ידי המעביד הינה באמצעות שימוע בו המעביד מסביר לעובד את הנימוקים אשר הביאו להחלטה הפוגענית ועליו לשמוע את העובד ב"לב פתוח ובנפש חפצה".

הלכה היא כי הכללים החלים על רשות מינהלית מחייבים אותה לקבל את החלטותיה בסבירות, בתום לב, ומבלי לערב בהחלטה שיקולים זרים (ח"כ שולמית אלוני ואח' נ' שר המשפטים).

עוד נקבע כי זכותו של אדם לטעון כנגד פגיעה בו צריך שתינתן בתום לב. זכות טיעון הניתנת על ידי מעביד, אך ורק כדי לצאת יד חובה וללא שעומדת מאחוריה כוונה אמיתית לשמוע את העובד ולהשמיע לו את הטענות כנגדו, אין בה ולא כלום. (ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל).

מעבר לכך נקבע כי כי מתן יחס שונה לאדם בגין וותק בעבודה יש בו משום הפליה פסולה המנוגדת לחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה (כך למשל  רקנט אפרים נ' בית הדין הארצי לעבודה תק-ל 2000(4), 587).

מהנתונים שהובאו בשאלתך עולה כי יש בסיס לטענתך כי הפיטורין נעשו מתוך שיקולים זרים ולא ענייניים ו/או תוך אפלייתך בעבודה.

במקרה דומה  הורה בית הדין על החזרתה של עובדת לעבודה משום ש"ההחלטה שלא להאריך את חוזה ההעסקה של המבקשת נתקבלה שלא כדין, נעשתה תוך פגיעה בזכות השימוע של המבקשת ועל כן בניגוד לכללי הצדק הטבעיים והינה בניגוד לאמור בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובניגוד לדרישות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה עקב היותה החלטה מפלה" (חסידה קופרברג נ' משרד התחבורה)

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים