שימוע שנערך לפרוטוקול בלבד

שאלה

הממונה עלי בעירייה החליט על פיטורי. בהתאם לכך הוזמנתי לשימוע שנערך לצורך הפרוטוקול בלבד. בשימוע לא נשמעה עמדתי כלל ואף לא נמסר לי מהן הטענות שעלו כנגדי. בסיום הליך השימוע נמסר לי על פיטורי. מה הדין במקרה זה?

 

תשובה

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה הליך השימוע אינו הליך פורמלי של הזמנה ושמיעת העובד אלא משמעותו הינה מתן הזדמנות אמיתית לעובד להגיב על מידע שנתקבל כנגדו. לכן הליך שימוע בו לא נשמעה עמדת העובד ולא נמסרו לו מהן הטענות המועלות כנגדו אינו כדין.

כך למשל נקבע כי "...זכות השמיעה של העותר... אין משמעותה אך הליך פורמלי של הזמנה ושמיעה. זכות השמיעה משמעותה הזכות לשמיעה הוגנת (בג"צ 589/77). זכות זו משמעותה מתן הזדמנות נאותה להגיב על מידע שנתקבל, והעשוי להשפיע על ההחלטה בעניינו של העותר (ראה: בג"צ 361/76). על כן, אין מקיימים כהלכתה את זכות השמיעה, אם אין מפנים את תשומת לבו של הפונה למידע, שנתקבל בעניינו, ומאפשרים לו להגיב עליו כראוי" (בג"צ 656/80 אבו רומי נגד שר הבריאות, פ"ד לה(3), 185, 188).

עוד נקבע כי "... זכות הטיעון איננה מטבע לשון, אין לראות בה "טֶקֶס" גרדא שיש לקיימו, מצוות אנשים מלומדה, כדי לצאת ידי חובה. זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה. זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן, להציג את האידך גיסא מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו (לעניין זה ראו דב"ע מח/3-148 שק"ם בע"מ – גרינברג [1], בעמ' 143). (ע"ע 1027/01 - ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק  תק-אר 2003(1), 1).

יצויין כי במקרה בו התקיים לעובד הליך שימוע שלא כדין באפשרותו לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה למתן צו לביטול הפיטורין.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים