הליך השימוע לעובד

מהו הליך השימוע שנערך לעובד לפני הפיטורין?

הליך השימוע הינו זכותו של העובד להשמיע את טיעוניו לפני קבלת ההחלטה על פיטוריו. החובה המוטלת על המעביד להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו, לפרט את הטעמים העומדים ביסוד ההחלטה לסיים את עבודתו, ואת השאלות שעלו בעניינו אשר יש בהן כדי להשפיע על מקבל ההחלטה. כל זאת, בתום לב, בהגינות, בלא פניות, בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתיפול ההחלטה הסופית העשויה, לא אחת, להיות בלתי הדירה ומכרעת לגבי אותו עובד.

יצויין כי זכות השימוע חלה גם במקרה בו מעביד מרע את תנאי עבודתו של העובד כגון פגיעה בתפקידו ובמקרה זה יהיה על המעביד לאפשר לעובד להשמיע את עמדתו לפני הפגיעה בתנאי עבודתו.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים