המשכורת הקובעת לצורך קצבת פרישה

כיצד נקבעת המשכורת הקובעת לקצבת הפרישה שמקבל עובד שפרש משירות המדינה?

המשכורת הקובעת הינה שיעור המשכורת האחרונה ששולמה לעובד ערב פרישתו, הכוללת שכר יסוד משולב ותוספות פנסיוניות שהוכרו על ידי המדינה, וכן גמולי השתלמות, הבראה, ביגוד ומענק יובל.

הקצבה מחושבת לפי אורך שנת שירות. כל שנת שירות מזכה ב 2% לקיצבה.

חלקי השנה מחושבים כדלקמן:

חודש – 0.17%

חודשיים – 0.33%

3 חודשים – 0.5%

4 חודשים – 0.67%

5 חודשים – 0.83%

6 חודשים – 1%.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים