תקופת השעיה מהעבודה לצורך פנסיה

האם תקופת השעיה מהעבודה תחשב כחלק מתקופת העבודה לצורך פנסיה?

בהתאם לס' 10 לחוק שירות המדינה (גמלאות): "תקופה שבה היה העובד מושעה לפי חוק המשמעת, בין במשכורת ובין שלא במשכורת ,לא תובא בחשבון, אלא אם הוחזר לשירות בתום תקופת ההשעיה או  אם נפטר בתוך אותה תקופה"

לפיכך אם הוחזרת לעבודה בתום תקופת ההשעיה, תקופת ההשעיה תחשב כחלק מתקופת העבודה לצורך פנסיה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים