שיעורי ההפרשה לקרן פנסיה

מהם שיעורי ההפרשה לקרן פנסיה?

שיעורי ההפרשה המירביים לקרן פנסיה הינם:

  1. עובד – תגמולים :  5.5%
  2. מעביד – תגמולים :  6%
  3. מעביד – פיצויים :  6%

יצוין כי ההטבות שמהן נהנה החיסכון הפנסיוני הן הטבות מיסוי, ובמועד המשיכה 35% מההכנסות מקצבה, עד לתקרת הקצבה המזכה, יהיו פטורות ממס.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים