מהי פנסיה תקציבית ומהי פנסיה צוברת?

הפנסיה התקציבית מוסדרת בחוק שירות המדינה (גמלאות) ונהוגה לגבי עובדי המדינה.

מערכת הפנסיה התקציבית ממומנת מתקציב המעביד ואינה קשורה בהפרשות העובד לקרן הפנסיה. לעומת זאת מערכת הפנסיה הצוברת מבוססת על הפרשות שוטפות של העובדים ושל המעבידים וככל שהופרשו עבור העובד כספים רבים יותר, כן תגדל הפנסיה של העובד.

זכויות הפנסיה התקציבית עדיפות על פני הפנסיה הצוברת וזאת בשל דרך קביעת השכר הקובע לפנסיה, זכויות לפרישה מוקדמת וכו'.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים