מאמרים

גיל פרישה חובה

elderlybig.jpg

שאלה

האם ההוראה בדבר גיל פרישה חובה ויציאה מקסימלית לגימלאות לגברים ולנשים (גיל 67) היא מוחלטת ושרירותית, או שמא ישנם חריגים לכך?

 

 

 

תשובה

על פי הנאמר ב"חוק גיל פרישה, תשס"ד - 2004", נקבע כי הגיל המקסימלי העקרוני בו החוק קובע יציאה לפנסיה

הוא גיל 67 הן לגבר והן לאישה, אולם בסעיף 10(ב)(1) לחוק נאמר כי ניתן בהחלט לקבוע בהסכם שגיל הפרישה בו יחוייב

העובד לצאת לפנסיה יהיה גבוה יותר מ"גיל פרישה חובה" הקיים כיום במשק, לטובתו ולרווחתו של העובד, ובהסכמתו

של המעביד כמובן.

הפסיקה הרווחת היא כי במידה והמעביד קיים את כל הוראות החוק וביצע הליך של שיקול דעת בכל הנוגע לבקשת

העובד להאריך את העסקתו מעבר לגיל פרישה חובה, אך בפועל לא ביצע הארכה זו, הרי שהוא פעל כפי המוטל עליו

על פי הוראות חוק, כפי שמובא בין היתר בפס"ד ד"ר גריגורי אינגרט נ' הטכניון מכון טכנולוגי בישראל, פס"ד דרור פירר נ'

חברת חשמל לישראל בע"מ, ופס"ד יעל צדוק נ' רשות השידור. אולם, במידה והחלטת המעסיק חרגה ממתחם הסבירות,

ולא הוכח שהיא הייתה ראויה, הרי הוא עובר על הוראות החוק הקיימות, וצפוי לחוב על כך בהתאם, כפי שכבר נפסק

בפס"ד דבורה אפק נ' המועצה המקומית קרני שומרון, וכן בפס"ד ליבי וינברגר נ' אוניברסיטת בר אילן.

יש לציין כי אם מדובר במעביד אשר נכלל במגזר הציבורי, הרי שעל פי התקנות השונות אסור לו בכל מקרה להעסיק עובד

מעבר לגיל פרישה חובה הקבוע בחוק, וזאת כפי שכבר נפסק בפס"ד ולדימיר גרבר נ' מועצה אזורית גזר, וכן בפס"ד

הסתדרות המעו"ף - ההסתדרות הכללית החדשה נ' חבר המועצות הדתיות.

  

למידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ בדיני עבודה ניתן להתקשר לעו"ד אילן קמינצקי טל: 02-6789111

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn